Loading

wait a moment

Projects

Integration through Rights and Responsibilities, IRR

Integration through Rights and Responsibilities, IRR, is project led by Dr. Farhat Taj and implemented between August to December 2017 in cooperation with Oslo-based NGO, Internasjonal helse og sosialgruppe, IHSG. The project is supported by Fritt Ord.

Thee ‘Training for Trainers’ workshops were held under the project for Oslo based NGO resource persons working on integration of immigrants in the Norwegian society. 10 NGO resource persons participated in the workshops. The workshops were brainstorming sessions with focus on why and how to incorporate the idea about rights and responsibilities as connected and complementary notion in the resource persons’ integration work in their respective NGOs and communities. Each workshop was led by a guest resource person with the concerned expertise. All workshops were held in the office of IHSG at Torggata 1, Oslo.

First workshop was titled ‘Rights and Responsibilities in the Norwegian Welfare Society’. The workshop was led by Dag Einar Thorsen, ørsteamanuensis i statsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge. Some of the points discussed in the workshop are reported in an Op-Ed co-authored by Dag Einar Thorsen and Farhat Taj,Find here ( https://www.nrk.no/ytring/forstar-innvandrerne-velferdsstaten_-1.13758256 ) and here (http://www.utrop.no/Plenum/Kommentar/Blogg/32440.).

Second workshop was titled ‘Religious Tolerance and Religious Practices in Secular Public Spaces in Norway’. The discussion was led by Walid, Al-Kubaisi, a prominent public intellectual in Norway. Al-Kubaisi is from Iraqi Muslim background and is a frequently participates in public debates about Islam and Muslim minorities in Norway. Discussion in the workshop informs this Op-Ed by Farhat Taj.

Third workshop was led by Dr. Astrid Ouahyb Sundsbø, Researcher, Rokkan Center, Bergen. The workshop’s title was ‘Education and State Role in Child Upbringing in Norway’.

Background of the project

Researchers often compare the Norwegian (and other Nordic) welfare democratic state to a bumblebee: with its large body and week wings it should not be able to fly - but it does fly. Similarly, the Nordic welfare state with its large public sector and high taxes should not sustain itself in the long run, but it does work very well.

The underlying idea of the Norwegian welfare state, including its broad tax base, is the intimately connected notion of rights and responsibilities. This idea requires everyone to adopt an actively prosocial attitude, contribute towards public good and accept some basic human rights values, such as religious tolerance and gender equality. The idea is internalized through socialization in Norway. Process of integration of immigrants could not be complete with full understanding and implementation of the idea.

There are many NGOs working for integration of immigrants and refugees in Norway. They are part of the established voluntary sector in the country. The sector has long history of partnership with the state, including a share in public funding and cooperation from the public authorities in connection with the NGOs’ integration and welfare work. NGOs began to emerge in Norway around the 1820s and established a close relationship with the state from the outset since they received public subsidies, became integrated in public policy, played a significant role as welfare providers and made it possible for ordinary citizens to actively participate in official committees dealing with welfare issues. NGOs in today’s Norway are important social sites of integration of immigrants in Norway, including the newly arrived refugees.

A analysis of several Norwegian and immigrant NGOs’ activities plan show more focus on rights and free time activities and relatively less on responsibility. This observation is not meant to undermine or belittle the importance of rights awareness and free time activities in the processes of integration of immigrants undertaken by NGOs in Norway.  It only highlights importance of understanding and delivering responsibilities in creating a sense of belongingness to Norway.

 

Every culture and country has ideas of rights, and responsibilities and ways of ensuring them. How do the ideas work in the Norwegian society and welfare state and how are they important for building trust in interpersonal and institutional relations in Norway, is important to know. This is an important task and challenge of NGOs.

The project Integration through Rights and Responsibilities is undertaken with the view that there is a need to focus on ideas and discourses around the interconnectedness of rights and responsibilities in the integration work. This is important to ensure that rights are not misunderstood or perceived as charity or to be taken for granted entitlements but legal entitlement closely tied to related responsibilities.

The participant NGO resource persons agreed to use the workshops’ ideas and examples about interconnectedness of rights and responsibilities of citizens and permanent residents in the their work for integration on immigrants and newly arrived refugees in Norway.

 

Following are views of some of the participants’ NGO workers about the project (in Norwegian).

Martin Toft, styremedlem IHSG

‘Seminar med Dag Einar Thorsen:

Veldig bra. Interessant å få hans analyse av forholdet mellom innvandrere og den norske velferdsstaten. Det gamle mottoet «Gjør din plikt, krev din rett», var gjennomgangstonen på seminaret. Han viste til hvordan det også er nødvendig å betale skatt, for å kunne få noe igjen, de gangene du selv er i krise. Dessuten pekte han på hvordan NAV har lidt, gjennom innføringen av samlebåndsprinsippet LEAN, kjent fra Japan. Etter Dag Einar Thorsens oppfatning er dette gammeldags tenkning fra den moderne industrien på 1920-tallet. Dessverre er mange offentlige etater preget av denne filosofien. I stedet for å forsøke å hjelpe folk til å skaffe seg arbeid, blir NAV mer opptatt av kontroll og sjekke om folk har rett på f.eks. dagpenger. Gjennom mål- og resultattenkning (New Public Management) blir det planene som skal oppfylles, ikke nødvendigvis behova til klientene. Dette klarte Dag Einar Thorsen å framstille på en levende og god måte.

Seminar med Walid al-Kubaishi:

Walid al-Kubashi er alltid interessant å høre på. Denne gangen tok han for seg islamske skrifter, og først og fremst Koranen. Han pekte på hvordan Muhammed aldri forsvarte tyranni, drap og væremåter som i dag ville vært i strid med menneskerettighetene. Han viste også hvordan Muhammed og muslimer gjennom handlinger både hadde skånet eller reddet kristne og jøder fra døden. Det var interessant å høre på, og det var ingen tvil om han besitter mye kunnskap om emnet. Det ble en god del diskusjon og uenighet på seminaret, men det gjorde seminaret bare mer interessant.

Seminar om barnevernet med Astrid Sundsbø

Det var også spennende å høre Astrid fortelle om innvandrer- og flyktningeforeldres møter med Barnevernet, og hvordan de blir lært opp av Barnevernet til å fungere igjen som foreldre for barna sine. Det viser seg at det skal lite til før innvandrerfamilier blir innrapportert til Barnevernet. Samtidig er det også lite som skal til for å rette opp situasjonen. Mye handler om misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom foreldre, barn, skole og barnehage. Mange foreldre går gjennom kurs som får dem til å se barneoppdragelse på nye måter. I hovedsak er det innvandrerforeldre som får disse kursene, selv om de trolig også ville vært nyttige for foreldrene til etnisk norske barn, mente Astrid Sundsbø. Diskusjonen etterpå var også veldig fruktbar og interessant. Det viser seg at det litt for ofte er misforståelser som er grunnen til at innvandrerforeldre blir meldt til Barnevernet. Enkel innføring i norsk kultur, med informasjon om at i Norge blir også et klaps på baken, regnet som straffbart. Snakk med barnet ditt, dersom det har gjort noe galt. Og innvandrerforeldre bør få innføring i norsk kultur, og væremøte før de kommer til Norge. Det var gjennomgangstonen i innlegget. ’

Zianab Mushtaq

‘ntroduksjon:

Jeg har en mastergrad i Allmenn Pedagogikk fra UiO. Skrevet hoved avhandling «Mørke engler i hvite frakker» En kvalitativ studie av utdanningsvalg blant pakistanske etterkommere. Årsak til valg av medisinstudier.  Jeg har arbeidserfaring fra Oslo Krisesenter, Nav og hatt gleden av å lede et barnefattigdomsprosjekt i Bærum.

Workshop 1: Rettigheter og ansvar i det norske velferdssamfunnet. Jeg vil huske denne setningen: « gjør din plikt, krev din rett». Jeg har tjenestegjort i NAV i nesten 7 år. Jeg møter mennesker som av ulike årsaker har behov for bistand fra NAV. Det er et tillitsbasert system og det siste sikkerhetsnettet for alle norske borgere. Jeg ser noen gjennomgående holdninger som «Jeg har rett  ….» og disse holdningene overføres direkte til yngre mennesker. Det foreligger mange undersøkelser på at mottakere av sosialhjelp over lang tid får barn som mottar sosialhjelp og fattigdom går dessverre i arv.

For å kunne finne gode løsningene mener jeg at politikerne har mandatet til å vedta endringer.  Jeg mener at vi som borgere har et ansvar om å faktisk gjøre vår plikter før vi krever vår rett.

Workshop 3: Utdanning og statens rolle barneoppdragelse.  Det var veldig interessant å gå gjennom noen paragrafer i barnekonvensjonen som kolliderer med hverandre.  Videre fikk vi et overblikk over ulike foreldreveilednings tiltak og hvordan minoritetsspråklige foreldre har opplevd disse tiltakene, og hva slags utbytte de har hatt av tiltakene.   Jeg tenker at det er viktig at både majoritet og minoritetsforeldre burde få samme tilbud om foreldreveiledning. Alle foreldre har et forbedringspotensial uavhengig etnisitet.  Vi snakker videre om gjennomgående utfordringer i barnehage/skole der minoritetsforeldre viser lite engasjement og deltakelse av foreldre. Dette er en kjent problemstilling som er omdiskutert pedagogikken. Er barnet lærerens ansvar når barnet er på skole og har foreldre kun ansvar for barnet når det er hjemme? Vi var inne på tema som barnevernet. Det er mange utenlandske foreldre som har stor frykt for barnevernet.  Barnevernet blir nærmest som en « oppdagelses politi» som skal fortelle foreldre hvordan de skal oppdra sitt eget barn. Det er mange rusmisbrukere som oppdrar sine barn som kanskje ikke gir den beste oppdragelsen til sine barn til en hver tid, men jeg lurer på hvor hardt barnevernet går inn i slike saker.

Det har vært veldig inspirerende å delta i disse workshopene. Det har vært nyttig å høre på de ulike foredragsholderne. Det var spennende å høre tanker og meninger fra folk i ulike fagmiljøer.   Alle deltakerne fikk mulighet til å komme med tanker og refleksjoner rundt tema som ble tatt opp. Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å delta.’